https://barnastrafikklubb.dev07.dekodes.no/content/uploads/2020/06/35-ars-pakken.png

Arkivet

Trygg Trafikk var tidlig ute med å satse mot barnehagen. Dette skjedde i en tid da de færreste barn gikk i barnehage, så veiledning måtte gis både til barnehagen og til hjemmet.