Barns forutsetninger

Barn er impulsive de kan feks. lett for å glemme at de er i ferd med å krysse veien hvis de oppdager noe spennende. Barns tenkning konkret og bundet til det som skjer her og nå.