Sikring av barn i bil

Alle barn bør sikres bakovervendt til de er minst 4 år, helst lengre”

Silje Kristin Hansen – Spesialrådgiver Trygg Trafikk