Årsplanarbeid i barnehagen

Trygg Trafikk anbefaler at alle barnehager omtaler trafikksikkerhet i sine årsplaner.

Barnehagen har ansvar for barnas sikkerhet, også når det gjelder trafikk. I rammeplanen for barnehagen står det at:

Ved å implementere trafikk i barnehagens årsplan rettes oppmerksomheten i større grad mot et systematisk arbeid med trafikksikkerhet og trafikkoppdragelse, også på den enkelte avdeling. Samtidig viser det at dere setter fokus på barnas sikkerhet på turer.