Aktiviteter på tur – laget av Tone og Marie

Rutiner på tur

Hvilke rutiner og regler barnehagen har avhenger av barnehagens egne omgivelser, nærmiljøet og der dere ellers ferdes med barna. Noen har ikke fortau eller gangfelt i nærmiljøet, noen bruker mye offentlig transport mens andre hverken har bilvei eller trafikklys å forholde seg til.
Det er viktig at den enkelte barnehage har gode rutiner som er tilpasset egne forhold og behov. Trygg trafikk anbefaler at disse rutinene er nedskrevet og godt kjent for alle ansatte.